ค่าแบบเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนอื่น ๆ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันจำหน่ายแบบเรียน รอบที่ 1: วันที่ 1-2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนรักษ์วิทยา เวลา 09.00-15.00 น.

วันจำหน่ายแบบเรียน รอบที่ 2: วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนรักษ์วิทยา เวลา 09.00-15.00 น.

 

ชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำหน่ายรอบที่ 2 เพียงรอบเดียวเท่านั้น

ค่าแบบเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนอื่น ๆ ทุกระดับชั้น รายละเอียดคลิกที่นี่

อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 

นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรและแผนการเรียน โรงเรียนรักษ์วิทยา สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน และสอบเข้ารอบสุดท้าย วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ครับ สามารถซื้อใบสมัครได้ในวันทำการ เวลา 08.00 - 16.30 น. นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032 825823

โรงเรียนรักษ์วิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
โรงเรียนรักษ์วิทยาเปิดขยายชั้นเรียน เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้าบรรจุเป็นบุคลากรโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561