::::  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562    คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการมอบตัวที่สอบเข้ารอบที่ 2 สอบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 62

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการมอบตัวที่สอบเข้ารอบที่ 1 สอบเมื่อ 15 ธันวาคม 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้โควตา

เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แบบแบ่งประเภทการเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรและแผนการเรียน โรงเรียนรักษ์วิทยา สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน และสอบเข้ารอบสุดท้าย วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ครับ สามารถซื้อใบสมัครได้ในวันทำการ เวลา 08.00 - 16.30 น. นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032 825823