ที่ตั้ง              138 ตรงข้ามค่ายธนะรัชต์ ถนนเพชรเกษม หมู่ 2 ต.วังก์พง  อ.ปราณุบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120
โทรศัพท์        032825823 (ธุรการ)
โทรสาร          032825771 (ธุรการ)
Website        www.rakwittaya.ac.th
E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook      www.facebook.com/Rakwittaya