ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรและแผนการเรียน โรงเรียนรักษ์วิทยา สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน และสอบเข้ารอบสุดท้าย วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ครับ สามารถซื้อใบสมัครได้ในวันทำการ เวลา 08.00 - 16.30 น. นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032 825823